Modules in de kast (9 artikelen)
Prev[1]Next
Toon: Lijst Sorteer op:
NIK550-00003 Connected controller voor Niko Home Control II Connected controller voor Niko Home Control II

Beschrijving
De connected controller is de centrale module van elke Niko Home Control installatie. Hij staat in voor alle basisfuncties waarrond een Niko Home Control installatie opgebouwd wordt: hij levert de voeding aan de bus, zorgt voor de verbinding met Niko Home Control IP-toestellen (touchscreens en videobuitenposten) en maakt het mogelijk om de installatie vanop afstand te bedienen met een smartphone of tablet. Per installatie heb je welgeteld één connected controller nodig. Deze module bevat firmware die enkel te programmeren is met de Niko Home Control programmeersoftware 2.1.1 of hoger.

Lastenboek
Connected controller voor Niko Home Control II. De connected controller is de centrale module van elke Niko Home Control installatie. Hij stuurt de logica van de installatie aan, levert de voeding aan de bus, modules en bedieningen, zorgt voor de verbinding met Niko Home Control IP-toestellen (touchscreens en videobuitenposten) en maakt het mogelijk om de installatie vanop afstand te bedienen met een smartphone of tablet. Elke installatie moet welgeteld één connected controller hebben. De module is uitgerust met een TEST-knop waarmee je de werking en de status van de andere modules kunt controleren. Met de PROG-knop kun je een tijdelijke basisprogrammatie uitvoeren, zonder computer. De SERVICE-knop laat toe om upgrades die klaarstaan, te installeren. De connected controller wordt via de WAN-poort verbonden met het thuisnetwerk van de bewoner. De router in dit netwerk kent de connected controller een IP-adres toe. De controller communiceert via deze verbinding met Niko Home Control software zoals de gebruikersinstellingensoftware of de energiesoftware (om verbruiks- of productiegegevens te raadplegen). Na registratie op https://mynikohomecontrol.niko.eu wordt bediening vanop afstand mogelijk en geniet je van de Niko diensten voor upgrade of diagnose van de installatie.
•Schuifbrug voor verbinding naar de volgende module op de DIN-rail
•Een RJ45-poort voor de verbinding met het thuisnetwerk en het internet en drie RJ45-poorten voor het Niko Home Control netwerk (aansluiting IP-toestellen zoals touchscreens, videobuitenposten of een Ethernet switch die deze groepeert).
•Knop om manueel te programmeren
•Voedingsspanning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
•Uitgangsspanning: 26 Vdc, 400 mA (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
•Aansluitklemmen: • 4 insteekklemmen bovenaan om de module te verbinden met de railkoppeling op de volgende DIN-rail
•4 insteekklemmen om de module te voorzien van 230Vac-voedingsspanning en deze eventueel door te lussen
•Minimale omgevingstemperatuur: 0 °C
•Maximale omgevingstemperatuur: +45 °C
•DIN-afmetingen: DIN 6TE
•Markering: CE 550-00003
€ 774,4000 / st.
incl. BTW
in voorraad:1,00
(min. 1)
NIK550-00210 Digitale potentiaalvrije sensormodule Digitale potentiaalvrije sensormodule voor Niko Home Control

Beschrijving
Met deze module sluit je sensoren met een NPN- of digitale contactuitgang en een zeer lage veiligheidsspanning (zoals schemerschakelaars, rookmelders, bewegingsmelders, deurtelefoons en videofoons) aan op de Niko Home Control installatie.

Lastenboek
Digitale potentiaalvrije sensormodule voor Niko Home Control. Met de digitale potentiaalvrije sensormodule kun je drie sensoren aansluiten op de Niko Home Control installatie. Deze sensoren moeten geschikt zijn voor toepassingen met zeer lage veiligheidsspanning (ZLVS). Voorbeelden zijn: schemerschakelaars, rookmelders, bewegingsmelders, deurcommunicatiesystemen of contacten van sloten, telefooninterfaces, alarminstallaties, etc.

Als een aangesloten sensor geactiveerd wordt, stuurt de module het adres door naar de controller die één of meerdere geprogrammeerde acties activeert. Je kunt het contact tijdelijk manueel sluiten door de knop in te drukken om een bepaalde toestand te simuleren. Hierbij wordt de echte input gedurende twee minuten gedeactiveerd.

De afstand tussen de sensoren en de module mag maximaal 50 m bedragen. Je kunt maximaal drie sensoren per module aansluiten.

Als de module normaal functioneert, licht de STATUS-led enkel op in TEST-mode. Als er één of meerdere fouten optreden, gaat hij knipperen om de foutcode weer te geven van de fout met de hoogste prioriteit.

Geschikt voor ZLVS-sensoren met NO-contact of NPN-transistoruitgang.
•Schuifbrug voor verbinding naar de volgende module op de DIN-rail
•Aansluitklemmen: 1 x 4 schroefklemmen
•Draadcapaciteit: 3 x 1,5 mm² of 2 x 2,5 mm² of 1 x 4 mm² per aansluitklem
•Minimale omgevingstemperatuur: 0 °C
•Maximale omgevingstemperatuur: +45 °C
•DIN-afmetingen: DIN 2TE
•Markering: CE NIK550-00210
€ 161,2567 / st.
incl. BTW
in voorraad:0,00
(min. 1)
NIK550-00130 Motormodule voor Niko Home Control Motormodule voor Niko Home Control

Beschrijving
Met deze module stuur je drie motorgestuurde toepassingen aan, zoals bv. rolluiken, gordijnen of zonwering. Met een druk op de knop kan je elke motor ook manueel bedienen. De looptijd van de motoren stel je in via de programmeersoftware. Via de module kan je twee nulleiders doorverbinden voor een nette bekabeling in de elektriciteitskast. De module is voorzien van zes feedbackleds en één statusled en verbruikt heel weinig energie.

Lastenboek
Motormodule voor Niko Home Control. De motormodule stuurt drie toepassingen aan die door een motor worden aangedreven, zoals rolluiken, gordijnen of zonweringen.

Elke module kan drie motoren aansturen. De looptijd voor het openen of sluiten kun je ingeven in de programmeersoftware. Hierdoor is de exacte positie van het rolluik altijd gekend en kun je een voorkeurspositie instellen. Met de knoppen “D” kun je de motoren ook manueel activeren of deactiveren vanaf de motormodule. Dit gebeurt via energiezuinige bistabiele relais in de module. De toestand van het relais wijzigt alleen als de controller of één van de schakelknoppen een datapuls genereert. Let erop dat de manuele activering of deactivering tijdelijk is want dit wordt overschreven bij de eerstvolgende buscommunicatie.

Als de module normaal functioneert, licht de STATUS-led enkel op in TEST-mode. Als er één of meerdere fouten optreden, gaat hij knipperen om de foutcode weer te geven van de fout met de hoogste prioriteit.
•slechts 1 fase aansluiten per motormodule
•omschakelvertraging: 0,5 s
•maximaal toegelaten aantal motoren: 3
•maximaal 6 A per output
•Schuifbrug voor verbinding naar de volgende module op de DIN-rail
•Aansluitklemmen: 2 x 8 schroefklemmen
•Draadcapaciteit: 3 x 1,5 mm² of 2 x 2,5 mm² of 1 x 4 mm² per aansluitklem
•Minimale omgevingstemperatuur: 0 °C
•Maximale omgevingstemperatuur: +45 °C
•DIN-afmetingen: DIN 4TE
•Markering: CE NIK550-00130
€ 208,3983 / st.
incl. BTW
in voorraad:0,00
(min. 1)
NIK550-00020 Railkoppeling voor Niko Home Control. Railkoppeling voor Niko Home Control.

Beschrijving
Deze module moet altijd als eerste module links bij het begin van een nieuwe rij DIN-railmodules geplaatst worden. De voeding en de bus verbind je vanuit de railkoppeling of voedingsmodule op de vorige rail en/of naar de volgende rail door via de contacten boven- en onderaan.

Lastenboek
Railkoppeling voor Niko Home Control. De railkoppeling koppelt de voedingsspanning en de bus van de onderliggende rail door op de modules via de schuifbrug. Links aan elke DIN-rail moet zich een voeding of een railkoppeling bevinden.
• Schuifbrug voor verbinding naar de volgende module op de DIN-rail
• Aansluitklemmen: 2 x 4 schroefklemmen
• Draadcapaciteit: 3 x 1,5 mm² of 2 x 2,5 mm² of 1 x 4 mm² per aansluitklem
• Minimale omgevingstemperatuur: 0 °C
• Maximale omgevingstemperatuur: +45 °C
• DIN-afmetingen: DIN 2TE 550-00020
€ 52,1026 / st.
incl. BTW
in voorraad:0,00
(min. 1)
NIK550-00103 Schakelmodule voor Niko Home Control voor drie verschillende kringen. Schakelmodule voor Niko Home Control voor drie verschillende kringen.

Beschrijving
Deze schakelmodule gebruik je om drie verschillende kringen te schakelen, bv. lichtpunten, stopcontacten of regelkleppen. Via een druk op de knop kan je elk contact ook manueel bedienen. Via de module verbind je één nulleider door voor een nette bekabeling in de elektriciteitskast. De module is voorzien van drie feedbackleds en één statusled en verbruikt heel weinig energie.

Lastenboek

Schakelmodule voor Niko Home Control voor drie verschillende kringen. De schakelmodules bestaan in drievoudige of zesvoudige uitvoering. Hiermee kun je respectievelijk drie of zes schakelkringen schakelen.

Het bussignaal van de controller activeert één of meerdere outputs van de schakelmodule. Je kunt de outputs ook manueel activeren of deactiveren met de knoppen op de schakelmodule. Let erop dat deze activering of deactivering tijdelijk is want dit wordt overschreven bij de eerstvolgende buscommunicatie. Outputs activeren of deactiveren gebeurt via energiezuinige bistabiele relais in de module. De toestand van het relais wijzigt alleen als de controller of één van de schakelknoppen een datapuls genereert.

Als de module normaal functioneert, licht de STATUS-led enkel op in TEST-mode. Als er één of meerdere fouten optreden, gaat hij knipperen om de foutcode weer te geven van de fout met de hoogste prioriteit.

• slechts één fase aansluiten per schakelmodule
• maximale belasting: 230 V – 16 A per kanaal
• maximale belasting van de totale module: 230 V – 40 A
• 3 afzonderlijke schakelkringen mogelijk op dezelfde fase
• Schuifbrug voor verbinding naar de volgende module op de DIN-rail
• Aansluitklemmen: 2 x 4 schroefklemmen
• Draadcapaciteit: 3 x 1,5 mm² of 2 x 2,5 mm² of 1 x 4 mm² per aansluitklem
• Minimale omgevingstemperatuur: 0 °C
• Maximale omgevingstemperatuur: +45 °C
• DIN-afmetingen: DIN 2TE
• Markering: CE 550-00103
€ 176,1397 / st.
incl. BTW
in voorraad:0,00
(min. 1)
NIK550-00106 Schakelmodule voor Niko Home Control voor zes verschillende kringen Schakelmodule voor Niko Home Control voor zes verschillende kringen

Beschrijving
Deze schakelmodule gebruik je om zes verschillende kringen te schakelen, bv. lichtpunten, stopcontacten of regelkleppen. Via een druk op de knop kan je elk contact ook manueel bedienen. Via de module kan je twee nulleiders doorverbinden voor een nette bekabeling in de elektriciteitskast. De module is voorzien van zes feedbackleds en één statusled en verbruikt heel weinig energie.

Lastenboek
Schakelmodule voor Niko Home Control voor zes verschillende kringen. De schakelmodules bestaan in drievoudige of zesvoudige uitvoering. Hiermee kun je respectievelijk drie of zes schakelkringen schakelen.

Het bussignaal van de controller activeert één of meerdere outputs van de schakelmodule. Je kunt de outputs ook manueel activeren of deactiveren met de knoppen op de schakelmodule. Let erop dat deze activering of deactivering tijdelijk is want dit wordt overschreven bij de eerstvolgende buscommunicatie. Outputs activeren of deactiveren gebeurt via energiezuinige bistabiele relais in de module. De toestand van het relais wijzigt alleen als de controller of één van de schakelknoppen een datapuls genereert.

Als de module normaal functioneert, licht de STATUS-led enkel op in TEST-mode. Als er één of meerdere fouten optreden, gaat hij knipperen om de foutcode weer te geven van de fout met de hoogste prioriteit.
•slechts één fase aansluiten per schakelmodule
•maximale belasting: 230 V – 16 A per kanaal
•maximale belasting van de totale module: 230 V – 32 A
•2 groepen van 3 schakelkringen
•Schuifbrug voor verbinding naar de volgende module op de DIN-rail
•Aansluitklemmen: 2 x 6 schroefklemmen
•Draadcapaciteit: 3 x 1,5 mm² of 2 x 2,5 mm² of 1 x 4 mm² per aansluitklem
•Minimale omgevingstemperatuur: 0 °C
•Maximale omgevingstemperatuur: +45 °C
•DIN-afmetingen: DIN 4TE
•Markering: CE 550-00106
€ 229,4765 / st.
incl. BTW
in voorraad:1,00
(min. 1)
NIK550-00340 Universele dimmodule 2 x 400 W voor Niko Home Control Universele dimmodule 2 x 400 W voor Niko Home Control

Beschrijving
Deze universele dimmodule is een DIN-module met twee kanalen. Ze wordt gebruikt om kringen tot 400 VA (bij 45 °C) of 500 VA (bij 35 °C) te dimmen en is geschikt voor gebruik in combinatie met gloeilampen, 230V- en 12V-halogeenlampen (via transformator), dimbare leds en spaarlampen met een minimumvermogen van 10 VA. Via de drukknoppen op de module kan je de kringen manueel schakelen. Je kan de modules tegen elkaar plaatsen, de voeding en bus worden doorverbonden via een schuifbrug. De module is voorzien van een elektronische beveiliging tegen kortsluiting, overspanning en overstroom.

Lastenboek
Universele dimmodule 2 x 400 W voor Niko Home Control. De universele dimmodule heeft twee kanalen om lichtkringen te dimmen.

Het stuursignaal van de controller activeert één of meerdere outputs van de dimmodule. Je kunt de outputs ook manueel activeren of deactiveren met de knoppen op de dimmodule. Let erop dat deze activering of deactivering tijdelijk is want dit wordt overschreven bij de eerstvolgende buscommunicatie. Na een stroomonderbreking keert de dimmodule terug naar de stand waarin hij stond vóór de stroomonderbreking. Het type verlichting dat je wilt dimmen, stel je in met de dipswitches vooraan op de module. De minimale lichtintensiteit wordt ingesteld met de potentiometer bij elk kanaal vooraan op de module.

De dimmer heeft een thermische beveiliging. Als de temperatuur door overbelasting te hoog oploopt, schakelt de dimmer uit.

Om het type verlichting dat je wilt dimmen manueel in te stellen, zet je de dipswitch in de juiste positie.

Gebruik een schroevendraaier om de minimale lichtintensiteit manueel in te stellen. Draai de potentiometer naar rechts om de minimale lichtintensiteit te verhogen. Draai naar links om de minimale lichtintensiteit te verlagen.

Als de module normaal functioneert, licht de STATUS-led enkel op in TEST-mode. Als er één of meerdere fouten optreden, gaat hij knipperen om de foutcode weer te geven van de fout met de hoogste prioriteit.
•voor gebruik in een omgeving met een niet-condenserende luchtvochtigheid (30 % - 70 %)
•minimaal vermogen: 5 VA
•kan per kanaal dimmen tot 400 VA (bij 45 °C) of 500 VA (bij 35 °C)
•minimale lichtintensiteit en faseaan- of faseafsnijding zijn manueel instelbaar
•maximaal 10 CFLi of dimbare ledlampen aansluiten
•beveiligd tegen kortsluiting en oververhitting
•conform EN 60669-2-1
•Schuifbrug voor verbinding naar de volgende module op de DIN-rail
•Voedingsspanning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
•Aansluitklemmen: 2 x 4 schroefklemmen
•Draadcapaciteit: 3 x 1,5 mm² of 2 x 2,5 mm² of 1 x 4 mm² per aansluitklem
•Minimale omgevingstemperatuur: 0 °C
•Maximale omgevingstemperatuur: +45 °C
•DIN-afmetingen: DIN 4TE
•Markering: CE 550-00340
€ 303,9036 / st.
incl. BTW
in voorraad:1,00
(min. 1)
NIK550-00150 Verwarmings- of koelingsmodule voor Niko Home Control Verwarmings- of koelingsmodule voor Niko Home Control

Beschrijving
Met deze module stuur je de verwarming of koeling aan in maximaal vier afzonderlijke zones of kamers. Elke zone of kamer moet uitgerust zijn met een Niko Home Control thermostaat. Via een druk op de knop kun je elk contact ook manueel bedienen. De module heeft vijf indicatieleds en één statusled, en verbruikt heel weinig energie.

Lastenboek
Verwarmings- of koelingsmodule voor Niko Home Control. De verwarmings- of koelingsmodule stuurt de verwarming of koeling aan van vier zones of kamers.

De module heeft vier outputs waarmee ze regelkleppen (bijv. elektroventielen op 230 Vac of 24 Vdc), pompen, elektrische verwarmingstoestellen of afzonderlijke koeleenheden (bijv. airconditioners of ventilatorconvectoren) in vier zones of kamers aanstuurt. Zo kun je vier zones of kamers waar een Niko Home Control thermostaat staat, afzonderlijk verwarmen of koelen. De module heeft één output waarmee ze de verwarmings- of koelinstallatie aanstuurt. Als de module een warmte- of koelingsvraag krijgt van de Niko Home Control thermostaat in één van de zones of kamers, wordt het H/C-contact van alle modules gesloten. Dit activeert de centrale verwarmingsketel of koeleenheid. De meeste centrale verwarmingsketels of koeleenheden hebben hiervoor een ingangscontact (bijv. een telefoon- of ketelcontact). Als dit niet het geval is, wordt een module aan de centrale verwarmingsketel of de koeleenheid toegevoegd die dit regelt. In installaties met een warmwaterreservoir wordt de circulatiepomp geactiveerd. De module houdt rekening met de openings- en sluitingstijden van de elektroventielen en met de nalooptijden van de verwarmings- of koelinstallatie. Zo kunnen geen conflicten ontstaan in de installatie.

Als de module normaal functioneert, licht de STATUS-led enkel op in TEST-mode. Als er één of meerdere fouten optreden, gaat hij knipperen om de foutcode weer te geven van de fout met de hoogste prioriteit.
•maximale stroom per module: 16 A
•aansluitklemmen voor het aansturen van 4 regelkleppen op 230 Vac of 24 Vdc, niet mengen per module
•aansluitklemmen voor het aansturen van een centrale verwarmingsketel of koeleenheid
•Schuifbrug voor verbinding naar de volgende module op de DIN-rail
•Aansluitklemmen: 2 x 7 schroefklemmen
•Draadcapaciteit: 3 x 1,5 mm² of 2 x 2,5 mm² of 1 x 4 mm² per aansluitklem
•Minimale omgevingstemperatuur: 0 °C
•Maximale omgevingstemperatuur: +45 °C
•Markering: CE 550-00150
€ 291,5011 / st.
incl. BTW
in voorraad:1,00
(min. 1)
NIK550-00010 Voeding 26 V DCc - 400mae voor Niko Home Control. Voeding 26 V DCc - 400mae voor Niko Home Control.

Beschrijving
Via deze module worden de modules en bedieningen van de Niko Home Control installatie gevoed. Een led geeft de status en busactiviteit weer. Hoeveel voedingsmodules je voor een bepaalde installatie nodig hebt, vind je terug in de handleiding.

Lastenboek
Voeding voor Niko Home Control. De voeding levert een spanning van 26 Vdc aan de bus, de modules en de bedieningselementen van de installatie. Je kunt in één installatie meerdere voedingen parallel schakelen.

Een voeding heeft een vermogen van 10 W. Bereken het vereiste aantal voedingen vóór je met de installatie begint.

Elke rail moet links beginnen met een voeding of een railkoppeling.

Om het vereiste aantal voedingen te berekenen, kun je volgende vuistregel hanteren: maximaal 24 kastmodules en 70 bedieningselementen (waarvan 20 met indicatieled) per voeding. Afhankelijk van de grootte en de opbouw van de installatie installeer je één, twee of drie voedingen.

Als je meerdere voedingen gebruikt, stel dan één ervan manueel in als master. De overige voedingen worden slaves. Als je geen master instelt, wordt één van de voedingen automatisch de master. De master levert spanning aan de bus, de modules en de bedieningselementen. De slaves leveren spanning aan de modules, maar niet aan de bus. De maximale kabelafstanden tot de bedienpunten moeten gerespecteerd worden ten opzichte van de master. Als de master defect is, wordt één van de slaves automatisch de nieuwe master. Hierdoor kunnen bepaalde functies uitvallen.

Als de module normaal functioneert, licht de STATUS-led enkel op in TEST-mode. Als er één of meerdere fouten optreden, gaat hij knipperen om de foutcode weer te geven van de fout met de hoogste prioriteit. Deze module is beveiligd tegen kortsluiting, overspanning, verkeerde aansluiting en oververhitting.
•Schuifbrug voor verbinding naar de volgende module op de DIN-rail
•Voedingsspanning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
•Uitgangsspanning: 26 Vdc, 400 mA (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
•Maximaal vermogen: 10 W
•Aansluitklemmen: 2 x 4 schroefklemmen
•Draadcapaciteit: 3 x 1,5 mm² of 2 x 2,5 mm² of 1 x 4 mm² per aansluitklem
•Minimale omgevingstemperatuur: 0 °C
•Maximale omgevingstemperatuur: +45 °C
•DIN-afmetingen: DIN 4TE
•Markering: CE NIK550-00010
€ 209,6325 / st.
incl. BTW
in voorraad:0,00
(min. 1)
   
Prev[1]Next